(Bewijs)beslag

Artikel: Europees bankbeslag maar dan anders - A.W. Jongbloed, beslag en executie in de rechtspraktijk, nr. 113

De afgelopen jaren zijn diverse voorstellen ontwikkeld om te komen tot een Europees bankbeslag. Die versies stonden aan kritiek bloot. Er is een gewijzigde versie tot stand gekomen waarmee het Europees Parlement op 15 april en de Raad op 13 mei jl. instemden. Vanaf 18 januari 2017 is deze verordening van toepassing. Behandeld wordt of aan de kritiek tegemoet is gekomen in de vorm van een werkbare regeling. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor het Europees bankbeslag van het inwerking treden van de nieuwe EEX-Verordening op 10 januari 2015. 

Artikel: EU verruimt mogelijkheden voor leggen bankbeslag - Mark van Zanten, 22 augustus 2014in Financieel Dagblad 

Dit artikel behandelt het nieuwe wapen dat de crediteur krijgt ten tijde van crisis tegen internationale wanbetalers. 

Laatste nieuws

22 februari 2018
Uitspraak Hoge Raad 24 november 2017
Uitspraak Hoge Raad dd. 24 november 2017, gepubliceerd 16 februari 2018. ECLI:NL:PHR...
Lees meer ›

30 januari 2018
Openbare consultatie vrijstellingsregeling voor incassozaken
VIA reactie op de Wijzigingsregeling in verband met het vrijstellen van het ver...
Lees meer ›