Nieuws

Openbare consultatie vrijstellingsregeling voor incassozaken

21 december 2017

Start openbare consultatie vrijstellingsregeling voor incassozaken. Lees meer »

Kamervragen over incassobureaus

28 november 2017

Beantwoording kamervragen over incassobureaus Lees meer »

Regeerakkoord 2017-2021

12 oktober 2017

In het regeerakkoord 2017-2021 van het nieuwe kabinet is op p. 27 een hoofdstuk opgenomen 'Terugdringen van schulden en armoede'. Lees meer »

VIA Studiemiddag Actualiteiten incasso- en procesrecht

14 september 2017

Op 3 oktober a.s. vindt de VIA Studiemiddag plaats in De Mariënhof, Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort. Deze middag, met als onderwerp "Actualiteiten incasso- en procesrecht", wordt verzorgd door mr. A. (Sander) Steneker. Lees meer »

BNR Radio:

07 juni 2017

Een hardnekkige associatie bij de incassobranche blijft 'allemaal cowboys'. Vanuit de branche zelf zijn er nu inspanningen om nóg zorgvuldiger met debiteuren om te gaan. Lees meer »

Kleine vorderingen moeiijk te innen

18 mei 2017

Nu een vonnis van de Rechtbank Amsterdam het incasseren van kleine vorderingen moeilijker maakt, is het tijd om na te denken over lagere griffierechten en hogere proceskostenvergoedingen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de deurwaardersbranche en de incasso-advocatuur. Lees meer »

Nog meer AFM en de vergunningsplicht

12 mei 2017

Op 12 mei jl. om 07.09 uur was voorzitter Marc van Zanten namens VIA weer in de uitzending van BNR Nieuwsradio, ditmaal om te reageren op de AFM kwestie over de vergunningsplicht. Lees meer »

Digitaal procederen verplicht per 1 september

14 april 2017

Op 13 april 2017 verscheen de volgende (digitale) publicatie in het AdvocatenbladPer 1 september wordt digitaal procederen verplicht voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Dat heeft De Rechtspraak donderdag bekendgemaakt. Lees meer »

NOvA betwist vergunningsplicht AFM

06 april 2017

De Nederlandse orde van advocaten verzet zich tegen de vergunningsplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor advocaten die bemiddelen bij consumentenkredieten (waaronder het treffen van een betalingsregeling). Volgens de AFM zijn advocatenkantoren vanaf vrijdag 7 april verplicht om een vergunning aan te vragen. De AFM baseert zich op de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten. Lees meer »

Vraagtekens NOvA bij AFM vergunning voor advocaten

31 maart 2017

De NOvA stelt vraagtekens bij de nieuwe vergunningplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor advocatenkantoren.  Lees meer »

AFM wil toezicht op incassoadvocaten

28 maart 2017

In november 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten de leidraad “Consumenten en Incassotrajecten” gepubliceerd waarin wordt geconstateerd, dat incassobureaus onjuiste kosten in rekening brengen en ontoelaatbare druk uitoefenen bij het innen van vorderingen in het kader van consumptief krediet. Op basis van deze conclusie heeft de AFM besloten dat incassobureaus met ingang van 7 april 2017 een vergunning moeten aanvragen als zij zich bezighouden met incasso’s inzake consumptief krediet. Lees meer »

Beslag en executie in de praktijk: Wat staat ons te wachten?

08 maart 2017

Op 4 maart jl. verscheen in tijdschrift BER een artikel van Jeroen Veldhuis onder de titel "2017: wat staat ons te wachten?" Lees meer »

WODC rapport Juridische beroepen in de toekomst

14 februari 2017

Onlangs verscheen het WODC rapport "Juridische beroepen in de toekomst", Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij. Lees meer »

Brief LOVCK

06 februari 2017

Op 2 februari jl. heeft het LOVCK een brief gezonden aan de KBvG met betrekking tot de eisen in de zogenaamde 14 dagen brief (WIK brief).  Lees meer »

Uitkomst WODC onderzoek

18 januari 2017

Meer rechtzaken door verruiming bevoegdheid kantonrechter

Kwaliteit rechtsgang neemt af, maar rechtzoekenden vinden die rechtvaardiger.

In 2011 werd de competentiegrens voor civiele rechtszaken (handelszaken) verhoogd van 5.000 naar 25.000 euro. De competentiegrens bepaalt of een handelszaak door een kantonrechter wordt behandeld, of door een handelsrechter. De competentiegrens staat voor het financieel belang van het geschil. Door de maatregel kwamen zaken met een financieel belang t/m 25.000 euro onder de jurisdictie van de kantonrechter, waar soepeler regels gelden voor de procedure en rechtzoekenden minder kosten hoeven te maken.

Lees meer »

Mr van de Week

04 januari 2017

Op 3 januari 2017 besteedde Mr aandacht aan de toetreding van VIA voorzitter Marc van Zanten tot de Raad van Advies van DigiTrage. Lees meer »

Raad van Advies DigiTrage uitgebreid met Marc van Zanten

22 december 2016

VIA voorzitter Marc van Zanten treedt per 1 januari toe tot de Raad van Advies van DigiTrage.  Lees meer »

Prejudiciele beslissing veertiendagenbrief

26 november 2016

Hoge Raad 25 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2704

Lees meer »

Arrest Hof Den Haag 18 oktober 2016

19 november 2016

Arrest Hof Den Haag 18 oktober 2016 Lees meer »

Beslissing Hoge Raad: slechts eenmaal griffierecht bij faillissementsaanvrage VOF en vennoten

14 juli 2016

De Hoge Raad beslist,  dat voor de indiening van een verzoekschrift strekkend tot faillietverklaring van zowel een vennootschap onder firma als haar vennoten slechts eenmaal griffierecht dient te worden geheven. Zie onderstaande link:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:1515&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2016%3a1515

Lees meer »

Oproep tot deelname aan enquete over geweld in de advocatuur

24 februari 2016

Oproep tot deelname aan enquete over geweld in de advocatuur Lees meer »

Griffierecht bij faillissementsaanvrage VOF

30 november 2015

Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt, dat het meerdere malen heffen van griffierecht bij een faillissementsaanvrage van een vennootschap onder firma met meerdere firmanten, onjuist is.
In dat geval dient slechts eenmaal griffierecht geheven te worden Lees meer »

Hoge Raad beantwoordt prejudiciele vragen over 6:44BW en gecontracteerde incassokosten B2B

16 juli 2015


  Lees meer »

Faillissement VOF betekent niet meer automatisch faillissement vennoten

10 februari 2015

De Hoge Raad komt terug van de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft. 

Indien een schuldeiser naast het faillissement van de VOF ook het faillissement van de vennoten wil bewerkstelligen, dient de schuldeiser hierom in zijn verzoekschrift expliciet te vragen en dient de rechter ook ten aanzien van ieder van de vennoten afzonderlijk te onderzoeken of zij in de toestand verkeren dat zij hebben opgehouden te betalen.

Lees meer »  

Hof wil prejudiciele vragen stellen aan Hoge Raad over buitengerechtelijke incassokosten

08 december 2014

Graag verwijs ik u naar onderstaande link:

  Lees meer »

Conservatoir beslag in Europa; een kijkje over de grens

08 juli 2014

In dit artikel zal het conservatoir beslag in Engeland, Frankrijk en Duitsland worden besproken. Hierbij zal allereerst worden gekeken naar de mogelijkheden van conservatoir beslag, daarna zal op hoofdlijnen besproken worden hoe de procedure van beslaglegging er in het betreffende land uitziet en welke termijnen hierbij in acht moeten worden genomen. Tot slot zal de toekomst van het extraterritoriaal beslag worden besproken, waarbij kort wordt ingegaan op recente ontwikkelingen ter zake van het Europees bankbeslag. Lees meer »

Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt

08 juli 2014

Het civiele recht kent het leerstuk van misbruik van bevoegdheid, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert die tot schadevergoeding verplicht of het uitoefenen van een bepaald recht belet. Misbruik van bevoegdheid speelt ook een rol in het beslagrecht. Uit recente ontwikkelingen in de rechtspraktijk blijkt dat meer aandacht wordt besteed aan misbruik van beslagrecht. De beslagsyllabus is inmiddels aangepast waarmee onder meer getracht wordt misbruik van beslagrecht te voorkomen. In dit artikel wordt, na een algemeen deel over vexatoor beslag en misbruik van bevoegdheid, een aantal recente praktijkvoorbeelden van misbruik van beslagrecht uit de rechtspraktijk besproken. Lees meer »

Uitspraak Hoge Raad BGK 13-06-2014

13 juni 2014

De Hoge Raad bevestigt, dat voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten door de schuldeiser geen nadere incassohandelingen behoeven te worden verricht na verzending van de 14 dagen brief.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:1405&keyword=2014%3a1405 Lees meer »

De griffierechten zijn weer gewijzigd

16 januari 2014

De griffierechten zijn weer gewijzigd. Lees meer »

In 2013 is een recordaantal faillissementen uitgesproken

16 januari 2014

In 2013 is een recordaantal faillissementen uitgesproken: 12.816. Lees meer »

Laatste nieuws

21 december 2017
Openbare consultatie vrijstellingsregeling voor incassozaken
Start openbare consultatie vrijstellingsregeling voor incassozaken.
Lees meer ›

28 november 2017
Kamervragen over incassobureaus
Beantwoording kamervragen over incassobureaus
Lees meer ›