Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar Mathijs Bouman over de erosie van de positie van de schuldeiser

Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelstelmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Stop de erosie Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen … Lees meer