Het bestuur van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA) nodigt haar leden graag uit voor de digitale ALV en Studiemiddag op dinsdag 9 februari 2021. De bijeenkomst start om 15.00 en wordt rond 18.00 uur afgesloten. Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering ontvangt u op korte termijn de agenda en overige vergaderstukken.

Wie kunnen wij verwachten?
Deze interactieve middag wordt verzorgd door Marco Wallart van C-Legal. Marco beoefent het contractenrecht in de brede zin, met een bijzondere focus op het onderhandelen en beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten en het internationale contractenrecht. Hij assisteerde menig groot concern bij het herstructureren van distributieketens. Marco zal ons in 2 uur meenemen in diverse contractrechtelijke onderwerpen, zoals afbreken onderhandelingen, overmacht, onvoorziene omstandigheden en ontbinding met Corona als rode draad. Tevens zal hij ingaan op hoe in de literatuur en inmiddels gepubliceerde rechtspraak wordt gedacht over de invloed van de Corona-pandemie op nog te sluiten of gesloten overeenkomsten.

Aanmelding
De kosten voor deelname bedragen € 150,00 per persoon. U ontvangt direct na inschrijving een bevestiging alsmede een factuur in pdf. Kosteloze annulering is mogelijk tot 9 januari 2021. Bij annulering tot twee weken te voren betaalt u 50%, bij annulering binnen 1 week voor de cursus betaalt u 100%.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 2 PO punten behalen.