Bevoegdheidsperikelen

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2014:8057

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2014:8319

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:5073

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:36

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:7

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:9733

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:133
Inhoudsindicatie: Uitleg EEX-Vo (Verordening Brussel I). Vervolg van HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:164, NJ 2014/73 en HvJEU 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574. Vordering tegen in Duitsland woonachtige partij op grond van onbehoorlijke taakvervulling als bestuurder dan wel werknemer van in Nederland gevestigde vennootschap; art. 2:9 BW, art. 7:661 lid 1 (oud) BW en art. 6:162 BW. Bevoegdheid Nederlandse rechter. De art. 18-21 EEX-Vo verzetten zich tegen toepassing van art. 5, aanhef en onder 1, respectievelijk onder 3 EEX-Vo, indien de vordering mede gebaseerd is op arbeidsovereenkomst. Hoge Raad doet zelf de zaak af.

 

Laatste nieuws

19 maart 2020
6 oktober 2020: Procesrechtdiner
De datum voor het Nationale Procesrechtdiner is definitief vas...
Lees meer ›

12 maart 2020
Verplaatsing Nationale Procesrechtdiner 18 maart 2020
Het coronavirus heeft helaas ook toegeslagen in het programma van de VIA. Het b...
Lees meer ›