Procesrecht

Een incassoadvocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen. Indien nodig - en dat gebeurt maar al te vaak - moeten er rechtsmaatregelen worden getroffen om een debiteur tot betalen te bewegen. Een incassoadvocaat kan over het volledige arsenaal middelen beschikken en dat effectief inzetten. Of het nu gaat om een faillissementsaanvraag, een bodemprocedure, beslaglegging of een kort geding. Het incasso- of deurwaarderskantoor kan niet al deze middelen inzetten.

Bovendien heeft de VIA incassoadvocaat ruime ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures, tot over de grens. Hij kan u goed adviseren over de vraag hoe om te gaan met incassoproblematiek en over stappen die u kunt nemen als een debiteur blijft weigeren te betalen.

Kortom, een incasso- en procesadvocaat:

 • Is gespecialiseerd in incasso;
 • Levert maatwerk op dossierniveau;
 • Zal er alles aan doen om in de 'geest' van uw organisatie te opereren;
 • Stelt uw commerciële belangen voorop;
 • Is tegelijk raadsman én uitvoerder;
 • Kan het gehele traject aan: van eerste sommatie via gerechtelijke procedure tot en met executie van een vonnis;
 • Zal altijd eerst streven naar een minnelijke oplossing om daarmee een procedure te voorkomen;
 • Kan in voorkomende gevallen een procedure starten bij de (kanton)rechter;
 • Kan beslaglegging of faillissement aanvragen;
 • Kan u goed adviseren over te nemen stappen indien de wanbetaler reeds in surséance verkeert of er al faillissement is aangevraagd;
 • Analyseert waar eventuele verbeteringen nodig of mogelijk zijn in uw debiteurenbeleid;
 • Verbetert de vastlegging van afspraken tussen u en uw klant;
 • Adviseert over algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Vind direct de VIA-advocaat in uw omgeving ยป

Laatste nieuws

19 november 2018
Definitieve impressies bijeenkomsten buitengerechtelijke private incassomarkt

Definitieve impressies bijeenkomsten buitengerechtelijke private incassomarkt

...
Lees meer ›

16 november 2018
Ondernemers gaan minder betalen om vordering af te dwingen
Vandaag op nu.nl: Ondernemers gaan minder betalen voor de griffierechten om ...
Lees meer ›