De VIA is een vereniging die ‘er toe doet’ en wordt regelmatig benaderd voor haar visie op wetsvoorstellen. Zo hebben we onlangs gereageerd op het Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening. En direct daarna zijn we weer benaderd voor ons visie op de “Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het toekennen van de bevoegdheid aan de rechter om een betalingsregeling op te leggen”.

Het bestuur roept de leden op, die het leuk zouden vinden om mee te denken over dergelijke consultaties, voor deelname aan de VIA Consultatiecommissie.