VIA Consultatiecommissie

De VIA is een vereniging die ‘er toe doet’ en wordt regelmatig benaderd voor haar visie op wetsvoorstellen. Zo hebben we onlangs gereageerd op het Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening. En direct daarna zijn we weer benaderd voor ons visie op de “Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het toekennen van de … Lees meer

Digitaal indienen beslagrekesten landelijk mogelijk vanaf 15 november

Vanaf 15 november kunnen advocaten bij alle rechtbanken in Nederland digitaal beslagrekesten indienen, digitaal stukken uitwisselen en ongeacht tijd en plaats uw eigen dossiers digitaal inzien. Dat kan eenvoudig door met de advocatenpas in te loggen op het webportaal van de Rechtspraak. In de afgelopen periode is het digitaal indienen van beslagrekesten met succes getest … Lees meer

Onderzoek maatregelen verbetering positie concurrente schuldeisers

Onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de positie van concurrente mkb-schuldeisers in faillissement Minister Dekker heeft aan de Tweede Kamer aangeboden het rapport van een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente (MKB) schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden om deze te verbeteren. De minister heeft, dit onderzoek toegezegd naar aanleiding van het wetsvoorstel tot … Lees meer

Op 11 juni duidelijkheid over lengte processtukken

De voorzieningenrechter beslist op 11 juni of de beperking die de gerechtshoven hebben opgelegd aan advocaten omtrent de lengte van processtukken voorlopig in stand blijft. Dat bleek woensdag tijdens het kort geding dat 69 advocaten hadden aangespannen tegen de Staat. dvocatuur en Rechtspraak zijn elkaar in de haren gevlogen over het nieuwe procesreglement dat sinds … Lees meer

Specialisten in kort geding tegen rechtspraak

Een groep advocaten en hun specialisatieverenigingen bereiden een kort geding voor om invoering van het nieuwe procesreglement bij de gerechtshoven te blokkeren. De verenigingen maken bezwaar tegen de limiet die vanaf 1 april geldt voor processtukken in civiele zaken. Ondanks felle bezwaren vanuit de advocatuur publiceerde de Rechtspraak deze week het nieuwe procesreglement zoals dat … Lees meer

Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar Mathijs Bouman over de erosie van de positie van de schuldeiser

Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelstelmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Stop de erosie Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen … Lees meer

Wetsvoorstel Kwaliteit Incasso-dienstverlening

Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt en kwaliteitseisen stelt. Zoals wij u eerder lieten weten heeft … Lees meer

Beperking omvang processtukken in hoger beroep

Per 1 april 2021 zit er een limiet aan de lengte van processtukken bij de civiele afdelingen binnen gerechtshoven. Het gaat om de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken. Dat meldt de Rechtspraak. Het aantal pagina’s verschilt per soort processtuk. Voor de memorie van grieven en van antwoord en … Lees meer

VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag 9 februari 2021

Het bestuur van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA) nodigt haar leden graag uit voor de digitale ALV en Studiemiddag op dinsdag 9 februari 2021. De bijeenkomst start om 15.00 en wordt rond 18.00 uur afgesloten. Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering ontvangt u op korte termijn de agenda en overige vergaderstukken. Wie kunnen wij … Lees meer