Op 11 juni duidelijkheid over lengte processtukken

De voorzieningenrechter beslist op 11 juni of de beperking die de gerechtshoven hebben opgelegd aan advocaten omtrent de lengte van processtukken voorlopig in stand blijft. Dat bleek woensdag tijdens het kort geding dat 69 advocaten hadden aangespannen tegen de Staat. dvocatuur en Rechtspraak zijn elkaar in de haren gevlogen over het nieuwe procesreglement dat sinds … Meer lezen

Specialisten in kort geding tegen rechtspraak

Een groep advocaten en hun specialisatieverenigingen bereiden een kort geding voor om invoering van het nieuwe procesreglement bij de gerechtshoven te blokkeren. De verenigingen maken bezwaar tegen de limiet die vanaf 1 april geldt voor processtukken in civiele zaken. Ondanks felle bezwaren vanuit de advocatuur publiceerde de Rechtspraak deze week het nieuwe procesreglement zoals dat … Meer lezen

Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar Mathijs Bouman over de erosie van de positie van de schuldeiser

Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelstelmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Stop de erosie Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen … Meer lezen

Wetsvoorstel Kwaliteit Incasso-dienstverlening

Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt en kwaliteitseisen stelt. Zoals wij u eerder lieten weten heeft … Meer lezen

Beperking omvang processtukken in hoger beroep

Per 1 april 2021 zit er een limiet aan de lengte van processtukken bij de civiele afdelingen binnen gerechtshoven. Het gaat om de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken. Dat meldt de Rechtspraak. Het aantal pagina’s verschilt per soort processtuk. Voor de memorie van grieven en van antwoord en … Meer lezen

VIA Algemene Ledenvergadering en Studiemiddag 9 februari 2021

Het bestuur van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA) nodigt haar leden graag uit voor de digitale ALV en Studiemiddag op dinsdag 9 februari 2021. De bijeenkomst start om 15.00 en wordt rond 18.00 uur afgesloten. Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering ontvangt u op korte termijn de agenda en overige vergaderstukken. Wie kunnen wij … Meer lezen

Tweede Kamer akkoord met verdubbeling griffierecht bij vordering vanaf een miljoen

De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement van SP en GroenLinks aangenomen om het griffierecht te verdubbelen in civiele zaken met een vordering van tenminste een miljoen euro.   Tweede Kamer-leden Michiel van Nispen (SP) en Niels van den Berge (GroenLinks) zetten in hun amendement uiteen dat wat hen betreft in ‘zaken met grote financiële … Meer lezen

Extra eisen voor incassosector

Een verplichte vergunning voor incassobureaus en opgenomen worden in een incassoregister. Deze en andere eisen, die onderdeel uitmaken van een wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, moeten de kwaliteit van incassowerkzaamheden verbeteren. Lees meer

VIA halveert net als NOvA aantal PO-punten

Op 1 juli jl. heeft het college van afgevaardigden de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten 2020 overgenomen. In navolging van de NOvA heeft het VIA bestuur besloten het voor de VIA lidmaatschapsvereisten verplichte aantal PO-punten eveneens te halveren van 8 naar 4 PO-punten voor het jaar … Meer lezen