Op 1 april 2024 is de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) in werking getreden. Hoewel de verplichting voor incassodienstverleners om zich te registreren niet geldt voor advocaten, gelden er wel diverse andere verplichtingen voor advocaten die zich bezig houden met onder de reikwijdte van de Wki vallende incassowerkzaamheden. Voor de advocatuur zal het toezicht op de naleving van de Wki worden uitgeoefend door de dekens. In de plannen van de Minister voor Rechtsbescherming zal een nieuw op te richten onafhankelijke toezichthouder op de advocatuur hiervoor in de toekomst verantwoordelijk worden. Het bestuur van de VIA streeft ernaar op een VIA Studiemiddag ook aandacht te schenken aan de Wki, maar raadt u aan om u ook zelf goed te informeren. De wet, het besluit en de regeling zijn hier te raadplegen:
Wet kwaliteit incassodienstverlening
Besluit kwaliteit incassodienstverlening
Regeling kwaliteit incassodienstverlening