Vanaf 15 november kunnen advocaten bij alle rechtbanken in Nederland digitaal beslagrekesten indienen, digitaal stukken uitwisselen en ongeacht tijd en plaats uw eigen dossiers digitaal inzien. Dat kan eenvoudig door met de advocatenpas in te loggen op het webportaal van de Rechtspraak.

In de afgelopen periode is het digitaal indienen van beslagrekesten met succes getest tijdens een pilot in samenwerking met advocaten en de rechtbank Amsterdam. Advocaten die meededen met de pilot beoordelen het gebruik van het webportaal met een 4,9 uit 5. Als grote pluspunten werden genoemd: tijdswinst, verminderd papiergebruik en de mogelijkheid om ongeacht tijd of plaats zaaksdossiers in te kunnen zien.

Het digitaliseren van de zaakstroom beslagrekesten vloeit voort uit het project Digitale Toegang (project DT) van de Rechtspraak. Via dit project wil de Rechtspraak in de komende jaren eenvoudige, digitale toegang realiseren voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers.

Meer informatie
De Rechtspraak nodigt u van harte uit om vanaf 15 november beslagrekesten digitaal in te dienen bij de Rechtbank. In de onderstaande flyer leest u meer over de mogelijkheden die het project Digitale Toegang u biedt.