Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelstelmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving.

Stop de erosie
Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen van de schuldeiser/leverancier meegewogen worden in het beleid, de regelgeving en de discussie over schulden. We vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hun (demissionaire) bewindslieden om hierin een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen, in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer.

Webinars met Mathijs Bouman
Rondom de Tweede Kamerverkiezingen organiseren KBvG, NVI, VCMB en VVCM hierover twee webinars – op 10 en 24 maart a.s. – waarin econoom en journalist Mathijs Bouman de problematiek vanuit economisch perspectief analyseert om hierover een dialoog tot stand te brengen met Tweede Kamerleden en verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Milieu.

Beide webinars starten om 15.30 uur en kunt u gratis bijwonen als u zich registreert via www.positieschuldeiser.nl. Hier vindt u ook meer informatie over dit initiatief en de webinars.