Een groep advocaten en hun specialisatieverenigingen bereiden een kort geding voor om invoering van het nieuwe procesreglement bij de gerechtshoven te blokkeren. De verenigingen maken bezwaar tegen de limiet die vanaf 1 april geldt voor processtukken in civiele zaken.

Ondanks felle bezwaren vanuit de advocatuur publiceerde de Rechtspraak deze week het nieuwe procesreglement zoals dat op 1 april van kracht wordt bij de hoven. Volgens het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) volstaat de omvang van 25 (resp. 15) pagina’s in veruit de meeste procedures.
Volgens Wouter Pors van de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) is nu het punt bereikt om juridische stappen te nemen tegen de Rechtspraak. ‘Het overleg tussen de landelijk deken en het LOVCH is vastgelopen. Verder overleg lijkt geen zin meer te hebben.’ Pors schrijft momenteel samen met andere specialisatieverenigingen en individuele advocaten aan een dagvaarding. Het ontwerp wordt deze week nog bezorgd bij het LOVCH in een laatste poging de hoven tot inkeer te brengen.
In de concept-dagvaarding wordt van de staat geëist dat de limitering van processtukken definitief van tafel gaat of op zijn minst wordt opgeschort met het oog op een bodemprocedure. Volgens de eisers is de limitering onrechtmatig. ‘De Rechtspraak heeft niet de bevoegdheid om een dergelijke beperking op te leggen’, aldus Pors.
De advocaten stellen daarnaast dat beperking van de omvang van processtukken in hoger beroep hen op een ongerechtvaardigde en onrechtmatige manier belemmert in het procederen in hoger beroep. Pors: ‘In mijn eigen rechtsgebied, het intellectuele eigendom, zijn zaken over het algemeen complex, waardoor de processtukken noodgedwongen redelijk lang zijn.’ Advocatenblad, 24 maart 2021