Op 1 juli jl. heeft het college van afgevaardigden de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten 2020 overgenomen.

In navolging van de NOvA heeft het VIA bestuur besloten het voor de VIA lidmaatschapsvereisten verplichte aantal PO-punten eveneens te halveren van 8 naar 4 PO-punten voor het jaar 2020.