Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt en kwaliteitseisen stelt.

Zoals wij u eerder lieten weten heeft VIA op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gereageerd op de consultatieversie van het Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Het ministerie noemde onze reactie ‘van grote waarde’. Vandaag diende minister Dekker het Wetsvoorstel Kwaliteit Incassodienstverlening in bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel regelt dat een registratie verplicht is om actief te zijn als incassodienstverlener. Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister. Incassodienstverleners die zich niet gedragen, worden uit het register verwijderd en mogen dat werk dan niet meer doen. Advocaten zijn vrijgesteld van deze verplichting.
Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar, zodat iedereen kan zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Deze kwaliteitseisen gaan onder meer over de juiste opbouw en transparantie van de vordering. Ook worden er eisen gesteld aan het personeel, zodat tegen gegaan wordt dat mensen op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden.